پرسشنامه جهت گیری منفی نسبت به مشکل (NPOQ)

سلام ای وسیع جاری
محقق گرامی،شما با جستجوی پرسشنامه جهت گیری منفی نسبت به مشکل (NPOQ) وارد این صفحه شده اید

محصول دانلودی(پرسشنامه جهت گیری منفی نسبت به مشکل (NPOQ))شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند

پرسشنامه جهت گیری منفی نسبت به مشکل (NPOQ)

پرسشنامه جهت گیری منفی نسبت به مشکل (NPOQ) در 3 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشخصات فایل

تعداد صفحات 3
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

پرسشنامه جهت گیری منفی نسبت به مشکل (NPOQ) در 3 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

اینپرسشنامهتوسطرابیچاوودوداگاس(۲۰۰۵) درقالب۱۲سوالبرایسنجش نگرشافرادنسبتبهمشکلطراحیشدهاست.اینابزاردریکمقیاس۵درجه ای لیکرتنمره گذاریمی شود ارزیابی

ادامه مطلب